កម្ពុជា នឹងមានរោងចក្រកែច្នៃ កាកសំណល់រថយន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

0
41

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា​ បានឲ្យដឹងថា រោងចក្រកែច្នៃ និងកំទេចចោលសំណល់រថយន្ត បរិក្ខារអគ្គីសនី បរិក្ខាអេឡិចត្រូនិច សំណល់ឧស្សាហកម្ម និងលោកហ:ធាតុផ្សេងៗ នៅបង្កើតឡើងក្នុងព្រះសីហនុ ដែលជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន MI NER VA INVESTMENT CO., LTD។

គម្រោងនេះ មានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៣០០,៤ លានដុល្លារអាមេរិច និងអាចបង្កើតការងារចំនួន ៥៤៥ កន្លែង។ នេះជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា លើការវិនិយោគផ្នែគរោងចក្រកែច្នៃ ដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្ពុជា៕

ដោយ៖ ខ្លាំងៗ