បេក្ខជន ឆាយ លីអាន សិស្សពូកែគណិតលេខ១ទូទាំងប្រទេស បានគណិតនិទ្ទេស F

0
29

បេក្ខជន ឆាយ លីអាន ជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទូទាំងប្រទេស និងសិស្សពូកែគណិតមេដាយប្រាក់គណិតពិភពលោក បានគណិតវិទ្យានិទ្ទេស F សម័យប្រឡង២០ សីហា ២០១៨នេះ។

បេក្ខជន ឆាយ លីអាន បានគណិត F គីមី A រូប A ខ្មែរ B ជីវ: B ភាសាបរទេស​ B និងប្រវត្តវិទ្យា A។

សម្រាប់មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានេះ ត្រូវបានបេក្ខជន និងមហាជនទូទៅ ចោទជាសំណួរថា តើវាមានបញ្ហាអ្វីបានជាមានបេក្ខជនធ្លាក់មុខវិជ្ជានេះច្រើនយ៉ាងដូច្នេះ សូម្បីតែសិស្សពូកែគណិតទូទាំងប្រទេស៕​