លទ្ធផលបាក់ឌុបថ្មី! ឆាយ លីអាន ពីនិទ្ទេស D មកA ពិន្ទុ ៩៩,៩០២

0
18

យុវសិស្ស ឆាយ លីអាន ដែលជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទូទាំងប្រទេស ប្រឡងបាននិទ្ទេស D កាលពីការប្រកាសលទ្ធផលលើកទី១ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ប៉ុន្តែយុវសិស្សរូបនេះ បាននិទ្ទេស A វិញ បន្ទាប់ពីយុវសិស្សរូបនេះ ធ្វើការតវ៉ាលើមុខវិទ្យាគណិត មុនគេ។​ ការតវ៉ារបស់យុវសិស្សឆ្នាំ២០១៨ នេះ មានប្រសិទ្ធភាព បន្ទាប់ពីក្រសួងធ្វើការពិនិត្យរក​ឃើញមានបញ្ហាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ៕​