លោកស្រី Haley អគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិកប្រចាំ UN សុំលាលែងពីតំ​ណែងជាផ្លូវការនៅ​ចុងឆ្នាំ២០១៨

0
6