អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិ៖ កម្មករកសិកម្មស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកអត់ឃ្លានបំផុតក្នុងពិភពលោក

0
25

ដោយ៖ សំអុន ណារី

អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ  (អ.ស.ប) ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានម្ហូបអាហារ បាននិយាយថាពលករកសិកម្មមានពេលវេលាពិបាកបំផុតក្នុងការទទួលបានស្បៀងអាហារសម្រាប់ខ្លួនគេហើយត្រូវបានគេដកចេញពីក្របខ័ណ្ឌការពារពលកម្មជាតិនិងសង្គម។

លោកស្រី Hilal Elver បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា «កម្មករកសិកម្មរួមទាំងស្រ្តី កុមារ និងពលករចំណាកស្រុកនិងបុគ្គលិកចម្ការកំពុងប្រឈមនឹងប្រាក់ឈ្នួលទាបការងារមិនពេញម៉ោងនិងការខ្វះការការពារសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច»។

កម្មករកសិកម្មមានចំនួនប្រហែលមួយភាគបីនៃកម្លាំងពលកម្មពិភពលោកដែលមានមនុស្សជាងមួយពាន់លាននាក់ ដោយគ្មានការការពារពលកម្មនិងការងារស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌគ្រោះថ្នាក់។ អ្នកស្រីបានពន្យល់ថាអ្នកធ្វើការកសិកម្មភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មដែលផ្តោតលើការបង្កើនផលិតកម្មម្ហូបអាហារនិងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញ។

យោងទៅតាមអ្នករាយការណ៍ពិសេសកម្មករកសិកម្មជាង ១៧០,០០០ នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកន្លែងធ្វើការជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ពីរដងខ្ពស់ជាងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀត។ អ្នកដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានឬចម្ការត្រូវប្រឈមនឹង “ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតធម្មតានិងចំណាយពេលច្រើនម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានទឹក” ហើយពលករចំណាកស្រុកងាយរងគ្រោះជាពិសេសនៅពេលពួកគេប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងការដកចេញពីសង្គមច្រើនជាងកសិកម្មផ្សេងទៀត។

អ្នកឯកទេសខាងសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ថា “និយោជកទំនងជាចាត់ទុកពលករចំណាកស្រុកថាជាកម្លាំងពលកម្មដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចហើយត្រូវបានបំបិទមាត់ដោយគ្មានសិទ្ធិចរចាររួមគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារ” ។

កុមារក៏ងាយរងគ្រោះបំផុតផងដែរប្រហែល ១០៨ លាននាក់នៃពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាតាមរយៈការងារកសិកម្មដោយសារតែការការពារហានិភ័យមិនគ្រប់គ្រាន់និងកង្វះវិធានការគ្រប់គ្រង។ អ្នកឯកទេសសិទិ្ធមនុស្សបានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាអ្នកដែលផលិតអាហាររបស់យើងមិនឃ្លានហើយថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានគេគោរពពេញលេញ។

អ្នកជំនាញបាននិយាយថា “វាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋនានាត្រូវបង្កើនសកម្មភាពនិងចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលធ្វើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទៅលើកម្មករកសិកម្មនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានផ្សេងទៀត” ៕