ក្រសួងទេសចរណ៍ជ្រើសរើស បេក្ខជនប្រឡងចូលរៀន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់

0
38

ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជនប្រឡងចូលរៀន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី២០ សម្រាប់តំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប។

 ចុះឈ្មោះប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ ។​ ចំនួន និងលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស មានដូចខាងក្រោមនេះ៖ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 017 555 967