ឥណ្ឌា បង្កើតហ្គេមអនឡាញ ជួយកុមារបង្ការការជួញដូរទាសភាពកុមារ

0
5
ឥណ្ឌា

ហ្គេមអនឡាញឥណ្ឌាថ្មីមួយមានគោលដៅបង្ការក្មេងស្រីអាយុ ១៣​ ឆ្នាំពីការជួញដូរទៅជាទាសភាពកុមារ។យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមូលនិធិកុមារ Kailash Satyarthi ដែលបានបង្កើតការផ្សងព្រេងតាមអ៊ីនធឺណិតបានឱ្យដឹងថា ហ្គេមនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានៃការជួញដូរកុមារ​។​

មន្ត្រីម្នាក់នៅអង្គការនេះបាននិយាយថា “គំនិតនេះគឺដើម្បីកែសម្រួលនិងសម្រួលការជួញដូរ និងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះកុមារនៅទូទាំងប្រទេស” ។

នៅក្នុងកម្រិតនៃល្បែងតាមអនឡាញអ្នកលេងត្រូវបានបង្ហាញពីរបៀបដែលក្មេងស្រីត្រូវបានល្បួងទៅទីក្រុងដោយអ្នកជួញដូរដែលសន្យានឹងការងារល្អ ប៉ុន្តែក្រោយមកលក់ពួកគេទៅជាទាសករធ្វើជាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះធ្វើការក្នុងអង្គភាពផលិតកម្មតូចៗធ្វើកសិកម្មឬក្លាយជាទាសករផ្លូវភេទក្នុងផ្ទះបន។

យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឱ្យដឹងថា  កុមារជាង ៩ ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគ្រួសារជនបទក្រីក្រត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេជួញដូរនៅឆ្នាំ ២០១៦ ដែលកើនឡើង ២៧ ភាគរយពីឆ្នាំមុន៕

ដោយ៖ វណ្ណា

ប្រភព៖​ www.reuters.com