ក្រុមហ៊ុន Toyota បានដាក់បង្ហាញមនុស្សយន្តជំនាន់ថ្មី

0
25
Robot

 

ក្រុមហ៊ុន Toyota បានដាក់បង្ហាញមនុស្សយន្តជំនាន់ថ្មីមួយដោយសហការជាមួយដៃគូជាច្រើន បង្កើតមនុស្សយន្តជំនាន់ថ្មីមួយ មានសមត្ថភាពនិងចលនា កាយវិការស្ទើរតែដូចទៅនឹងមនុស្ស។

គេបានប្រើប្រព័ន្ធ T-HR3 ធ្វើតេស្តសាកល្បង នូវចលនាផ្សេង បានយ៉ាងសុក្រិត។

គេសង្ឃឹមថាក្នុងថ្ងៃអនាគត គេអាចនឹងប្រើមនុស្សយន្តនេះ នៅក្នុងការងារជួយសង្គ្រោះ បម្រើសេវាកម្ម និង ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ៕​

ដោយ៖ វណ្ណា