កម្ពុជារងឥទ្ធិពលត្រជាក់ខ្លាំងពីខ្យល់មូសុងឥឦសាន

0
12

ខ្យល់មូសុងឥឦសានបាន និងកំពុងបន្តបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងមកព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា។

យោងតាមការព្យាករអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានបង្ហាញថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧នេះ សីតុណ្ហភាពនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងនៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្តនានា។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

ដោយៈ ហៀង រ័ត្ន