ហុងដា នឹងធ្វើរការបង្ហាញនូវមនុស្សយន្តស្វ័យប្រវត្តិ(Robot) ថ្មីចំនួន៤នៅក្នុងកម្មវិធី CESឆ្នាំនេះ

0
8
Robot

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ការតាំងពីព័រណបង្ហាញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចក្នងកម្មវិធី  the Consumer Electronics Show គឺលើកយកតែគ្រឿងយន្ត ឫមនុសយន្តស្វ័យប្រវត្តិ​ (Robot) ចុងក្រោយគេបង្អស់យកមកបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងឆ្នាំនេះ ក៏មិនខុសពីរៀងរាល់ឆ្នាំផង​ដែរ ដោយក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ចាប់អារម្មណ៍ និងយកចិត្តទុកដាក់មកលើការបង្ហាញ នូវក្រុមគ្រួសារនៃមនុស្សយន្តស្វ័យប្រវត្តិនេះយ៉ាងខ្លាំង។

ក្រុមហ៊ុន ហុងដាបានប្រកាសថា ក្រុមជំនាញខាងមនុស្សយន្ត នឹងផ្សាយចេញនូវក្រុមគ្រួសារមនុស្សយន្តរបស់ពួកគេទាំងមូលតែម្ដង។ មនុស្សយន្តនិមួយៗ ពិតជាមានលក្ខណស្រស់ស្អាត នឹងគួឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់។

  • ក្រុមមនុស្សយន្តទាំងនោះមានដូចជា 3E-A18, 3E-B18, 3E-C18, 3E-D18

3E-A18

3E-B18

ប្រែសម្រួលដោយៈ ស៊ីណាក់

ប្រភពៈ interestingengineering