អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

0
26

អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនតាមពេល និងទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។ អគ្គិសនីកម្ពុជាជូនដំណឹងឲ្យបានជ្រាបថា ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីនេះ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។

ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖ ហៀង រ័ត្ន