រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ចំនួន៧ចំណុច ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង អនុវត្តនៅអាណត្តិថ្មីនេះ

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងកសិកម្ម…

អានបន្ត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ចំនួន៧ចំណុច ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង អនុវត្តនៅអាណត្តិថ្មីនេះ

តោះ មកមើលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តតាំងក្រសាំង ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់កសិកម្មរបស់កសិករក្នុងស្រុកសន្ទុក

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង ស្ថិតក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ជាប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តមួយដែលបានផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទឹក…

អានបន្ត តោះ មកមើលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តតាំងក្រសាំង ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់កសិកម្មរបស់កសិករក្នុងស្រុកសន្ទុក