ព្យុះចេប៊ី (Jebi) កំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរយ:ពេល២៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានវាយប្រហារដោយព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំមកនេះ ដែលបណ្តាលឱ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៧…

អានបន្ត ព្យុះចេប៊ី (Jebi) កំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរយ:ពេល២៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ