ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡារៀបចំគណៈកម្មការកោសល្យវិច័យដើម្បីពិនិត្យលទ្ធផលបាក់ឌុបសារជាថ្មីលើករណីសិស្សមិនពេញចិត្តលទ្ធផលរបស់ខ្លួន

ក្រោយពីមានការតវ៉ាពីសិស្សថ្នាក់ទី១២ ដោយមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិភូមិ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន…

អានបន្ត ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡារៀបចំគណៈកម្មការកោសល្យវិច័យដើម្បីពិនិត្យលទ្ធផលបាក់ឌុបសារជាថ្មីលើករណីសិស្សមិនពេញចិត្តលទ្ធផលរបស់ខ្លួន

លទ្ធផលបាក់ឌុបប្រកាសនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយ គឺមុនពេលកំណត់មួយថ្ងៃ

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា…

អានបន្ត លទ្ធផលបាក់ឌុបប្រកាសនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយ គឺមុនពេលកំណត់មួយថ្ងៃ