ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទបរិបូរ បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍បីចំណុចដល់និស្សិតពេលសិក្សានៅបរទេស

ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទបរិបូរ រដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងព័ត៍មាន បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍បីចំណុចដល់និស្សិតពេលសិក្សានៅបរទេស។ ដោយថ្លែងក្នុងវេទិកាសិក្ខាសាលាស្តីពី អាហាររូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេស ឯកឧត្តមថា បើសិនជាពួកយើងបានទៅសិក្សានៅបរទេស​ យើងត្រូវធ្វើនូវរឿងបីចំណុច៖ ទី១.ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៍ជាតិរបស់ខ្លួនៈ ថាយើងជានរណា? ទៅដល់ណាត្រូវញញឹមហើយប្រាប់គេថាយើងជាខ្មែរ ទៅដល់ទីណាផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៍យើងនៅទីនោះ ពីព្រោះយើងជាជនជាតិមួយប្រកបមោទនភាព។ ទី២.ក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះវិជ្ជាៈ កម្មវិធីអ្វីក៏ដោយ ត្រូវតែចូលរួមជាចាំបាច់ ពីព្រោះចំណេះដឹងអ្វីក៏ដោយ ក៏អាចយកមក    បម្រើកម្ពុជាយើងគឺបានទាំងអស់ រាល់អ្វីដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រ។ ទី៣.ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងៈ បើទោះបីជាយើងទៅទីណាក៏ដោយ…

View More ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទបរិបូរ បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍បីចំណុចដល់និស្សិតពេលសិក្សានៅបរទេស